ECOMAP

 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ

2014 – 2020 INTERREG V-A ITALY – CROATIA CBC PROGRAMME

ECOMAP- ekološki održivo upravljanje marinama i turističkim lukama

Naziv projekta

Korisnik projekta

11 partnera – 5 hrvatskih  i 6 talijanskih

Vodeći partner: Općina Podstrana

Opis projekta

Projekt će pomoći malim lukama, lokalnim vlastima i organizacijama u rješavanju problema zaštite okoliša. Većina luka Programskog područja su male luke koje često kombiniraju brodske, ribolovne i slobodne aktivnosti. Unatoč maloj veličini, oni imaju važne gospodarske, društvene i ekološke veze s okolinom i veliki kumulativni utjecaj. Suočeni su s ekološkim izazovima u vezi s politikom i zakonodavstvom EU-a, ali i s visokim očekivanjima svojih korisnika i lokalnih stanovnika, ali im nedostaju znanja i alati za odgovor na te izazove. Cilj projekta je pomoći lokalnim lukama u oblikovanju boljih strategija za zaštitu okoliša i pristupiti odgovarajućim alatima za upravljanje okolišem kako bi ostali konkurentni i doprinijeli zaštiti i očuvanju okoliša.

Cilj projekta

ECOMAP doprinosi cilju eko-ravnoteže i eko-učinkovitosti dijeljenjem novih vrsta planiranja za održivost luka i marina u talijanskom i hrvatskom Jadranu kroz:

• inovativne metodologije

• ulaganja u alate i male infrastrukture

• obrazovanje osoblja i uključenih strana

Očekivani rezultati projekta

Unaprjeđenje ekoloških usluga u marinama i obližnjim područjima kako bi se spriječilo zagađenje otpadnih voda na okolnim plažama i u moru, te ažuriranje protokola o metodologijama za analizu geomorfološke evolucije lučkih područja zbog klimatskih promjena.

Tijekom ovog projekta partneri, uz podršku stručnjaka, podijelit će i identificirati bolju praksu, kao i testirati i formalizirati metodološke alate za praćenje i sprječavanje zagađenja. Rezultati ovog rada bit će stavljeni na raspolaganje svim lokalnim lukama u programskom području online i putem organiziranih kongresnih i lokalnih događanja.

Ukupan iznos projekta

2.834.115,00 €

Iznos koji financira EU

 2.408.997,74 €

Proračun DŠR Strožanac: 133.600,00 €, EU sufinancira 85% proračuna

Trajanje provedbe projekta

01.01. 2019.g. – 30.06. 2021.g.

Kontakt za više informacija

Andrijana Dedić (Vodeći partner – Općina Podstrana), andrijana.dedic@podstrana.hr 

Helena Boban (Projektni partner 3 DŠR Strožanac), helena.boban@yahoo.com

Korisni linkovi:

https://www.italy-croatia.eu/web/ECOMAP

www.strukturnifondovi.hr

www.italy-croatia.eu

http://zdravigrad.hr/V1/2019/02/19/ecomap-ekoloski-odrzivo-upravljanje-pomorskim-i-turistickim-lukama/

Kontakt

Naziv udruge: DŠR “STROŽANAC”
Adresa: Podstrana, D. Jurasa 4
Telefon: 021/333-902
Email: lucica.strozanac@gmail.com
Kontakt osoba: Nada Škulje